دانلود بدون محدودیت با خرید اشتراک ویژه

دانلود با بالاترین سرعت را تجربه کنید!

نام : Peter Strickland
تاریخ تولد : 1973-05-21
محل تولد : Reading, Berkshire, England, UK
امتیاز طرفداران : 1.872
مشاهده پروفایل کارگردان در سایت
 • nPeter Strickland
 • Austin Fantastic Fest
 • Berlin International Film Festival
 • Bombay International Film Festival
 • British Independent Film Awards
 • Buenos Aires International Festival of Independent Cinema
 • Calgary Underground Film Festival
 • Chlotrudis Awards
 • Cinetopia Film Festival
 • CPH PIX
 • Dublin Film Critics Circle Awards
 • Edinburgh International Film Festival
 • European Film Awards
 • Evening Standard British Film Awards
 • Fantasporto
 • Gopo Awards, Romania
 • Gu00e9rardmer Film Festival
 • Gu00f6teborg Film Festival
 • Hamburg Film Festival
 • Hamptons International Film Festival
 • Imagine Film Festival, NL
 • International Online Cinema Awards (INOCA)
 • Istanbul International Film Festival
 • Jameson CineFest - Miskolc International Film Festival
 • Les Arcs European Film Festival
 • Locarno International Film Festival
 • London Critics Circle Film Awards
 • London Film Festival
 • Mar del Plata Film Festival
 • Montru00e9al Festival of New Cinema
 • Philadelphia Film Festival
 • RiverRun International Film Festival
 • San Sebastiu00e1n International Film Festival
 • Santa Barbara International Film Festival
 • Sarasota Film Festival
 • Sitges - Catalonian International Film Festival
 • Strasbourg European Fantastic Film Festival
 • T-Mobile New Horizons International Film Festival, Poland
 • Torino Film Festival
 • Zurich Film Festival
 • n n n n n nفیلم های بزودی

ValaMovie 2021

کانال تلگرام